.

Activitats i Monitors

Projecte educatiu i de Lleure

Les activitats extraescolars en horari de menjadors seran aptades per TÀNDEM amb una llarga experiencia en les mateixes.

11 monitors s'encarregaran del bon funcionament del menjador i de les activitats posteriors amb una programació adequada a cada època del any i amb una àmplia gama d'activitats basades en llocs lliures dirigits i tallers de treball i lectura. tanmateix, els monitors educaran als alumnes que es queden a dinar en el hàbits de comportament, pulcritud i de col·laboració entre companys.

L'esquema que es durà a terme és el següent:

HORARIS D'ACTIVITATS DEL MENJADOR

1er TORN
1r TRIM
2r TRIM
3r TRIM
  
P-3
DESCANS
LUDOTECA
LUDO-PARTI
 
1er TORN
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
P-4 i P-5
ACTIVITATS
PATI
ACTIVITAT
VIDEO
PATI
1er i 2on
VIDEO
ACTIVITATS
PATI
ACTIVITAT
PATI
2on TORN
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
3er i 4rt
PATI
LUDOTECA
LUDO-MANU
ACTIVITATS
LUDO-MANU
5é i 6é
PATI
ACTIVITAT
LUDO-MANU
VIDEO
LUDO-MANU

EXEMPLES D'ACTIVITATS

CURS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
P-4 i P-5
MANUALITAT
PATI
PLASTILINA
VIDEO
LUDOTECA
1er i 2on
MANUALITAT
PATI
PLASTILINA
VIDEO
LUDOTECA
CURS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
3er i 4rt
PATI
CAMPIONAT
LUDO-MANU
TALLERS
TEATRE
5é i 6é
CUINA
ESPORTS
TEATRE
VIDEO
LUDO-MANU

Naturalment ens donarem un marge per la improvització i cambiar l'activitat segons situacions extres com puguin ser la pluja o la proximitat de festes o events.